ZADANIE NR 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu – Blanowicach. ZADANIE NR 2 „Rozbudowa garażu w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Blanowicach, ul. Olendry 10, 42-400 Zawiercie".

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ZADANIE NR 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Olendry 10 w Zawierciu – Blanowicach. ZADANIE NR 2 „Rozbudowa garażu w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Blanowicach, ul. Olendry 10, 42-400 Zawiercie".
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454421008 Roboty malarskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453143107 Układanie kabli
453123103 Ochrona odgromowa
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452232008 Roboty konstrukcyjne
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
511112005 Usługi instalowania generatorów
Numer wyniku 2954640