„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Kolorowej 41 w Zawierciu - Łośnicach”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Kolorowej 41 w Zawierciu - Łośnicach”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453143107 Układanie kabli
453123103 Ochrona odgromowa
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452232008 Roboty konstrukcyjne
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
511112005 Usługi instalowania generatorów
Numer wyniku 2954627