Budowa budynku zaplecza gastronomicznego, administracyjnego i sal dydaktycznych w Niechanowie.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa budynku zaplecza gastronomicznego, administracyjnego i sal dydaktycznych w Niechanowie.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 323000006 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
323600004 Urządzenia komunikacji wewnętrznej
450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454100004 Tynkowanie
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
453123206 Montaż anten telewizyjnych
453123103 Ochrona odgromowa
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452142002 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2954607