Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcinie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcinie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
451112505 Badanie gruntu
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
713350005 Badania inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Numer wyniku 2954599