Budowa ILS/DME Katowice

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa ILS/DME Katowice
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 325000008 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
323442503 Instalacje radiowe
349650009 Radiodalmierz (DME)
349630005 System lądowania według przyrządów (ILS)
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452623004 Betonowanie
452622106 Fundamentowanie
452323304 Wznoszenie masztów antenowych
452323328 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
452133305 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
805100002 Usługi szkolenia specjalistycznego
Numer wyniku 2954589