DOSTAWA MATERIAŁÓW CHEMICZNO-BUDOWLANYCH, DROBNEGO SPRZĘTU MALARSKIEGO - NR SPRAWY: 60/ZP/20

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA MATERIAŁÓW CHEMICZNO-BUDOWLANYCH, DROBNEGO SPRZĘTU MALARSKIEGO - NR SPRAWY: 60/ZP/20
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 148100002 Wyroby ścierne
240000004 Produkty chemiczne
249100006 Kleje
392242103 Pędzle malarskie
448000008 Farby, lakiery i mastyksy
448322003 Rozcieńczalniki
445120002 Różne narzędzia ręczne
444242000 Taśma przylepna
441760004 Taśma
441740000 Folia
441110001 Materiały budowlane
441112003 Cement
Numer wyniku 2954565