„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach- remont pomieszczenia przygotowalni posiłków opartej na „cateringu” wraz możliwością odgrzewania posiłków wraz z sanitariatami i budową chodnika dla niepełnosprawnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach- remont pomieszczenia przygotowalni posiłków opartej na „cateringu” wraz możliwością odgrzewania posiłków wraz z sanitariatami i budową chodnika dla niepełnosprawnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
452625006 Roboty murarskie i murowe
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2954560