Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 3200L, 3201L, 3205L i 3270L wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 3200L, 3201L, 3205L i 3270L wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 2954558