Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od Drogi 172 KD-D do ul. Łodygowej na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od Drogi 172 KD-D do ul. Łodygowej”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od Drogi 172 KD-D do ul. Łodygowej na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od Drogi 172 KD-D do ul. Łodygowej”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332214 Malowanie nawierzchi
452331505 Roboty w zakresie regulacji ruchu
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112309 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Numer wyniku 2954551