Poprawa jakości przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa jakości przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2954530