Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 315272008 Oświetlenie zewnętrzne
450000007 Roboty budowlane
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2954486