„Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata i ul. Gen. Z. Podhorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej bez numeru w granicach administracyjnych miasta Suwałki”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata i ul. Gen. Z. Podhorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej bez numeru w granicach administracyjnych miasta Suwałki”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2954480