Wykonanie dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu w Gdyni

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu w Gdyni
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 2954465