"Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu"

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu"
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454211304 Instalowanie drzwi i okien
454100004 Tynkowanie
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2954461