Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową - I/Kraków Łagiewniki

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową - I/Kraków Łagiewniki
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 323200002 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
391000003 Meble
391360004 Wieszaki na odzież
391310009 Regały biurowe
391100006 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452623004 Betonowanie
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452238217 Elementy gotowe
452232008 Roboty konstrukcyjne
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer wyniku 2954413