,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0661T do skrzyżowania z ulicą Orlą."

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0661T do skrzyżowania z ulicą Orlą."
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331622 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2954388