Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – kol. Zwierżany.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – kol. Zwierżany.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452332252 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2954372