Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec w Toruniu

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec w Toruniu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-08-13
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
452612154 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
511120000 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2954365