Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy ... (cd. nazwy zadania punkt: II.1.4)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy ... (cd. nazwy zadania punkt: II.1.4)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Sosnowiec
Data publikacji 2020-08-05
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 392988005 Akwaria
391000003 Meble
442115007 Szklarnie
450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
774000004 Usługi zoologiczne
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2945757