Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego; budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego; budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2020-07-31
Data składania ofert 04/09/2020, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Wynik zamówienia
Kod CPV 315272008 Oświetlenie zewnętrzne
349400008 Urządzenia kolejowe
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453162007 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453142003 Instalowanie linii telefonicznych
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452341007 Budowa kolei
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324604 Roboty sanitarne
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
715400005 Usługi zarządzania budową
715410002 Usługi zarządzania projektem budowlanym
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713210004 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Numer przetargu 2940676