„Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”

Odnawialne źrodła energii

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Chełmża
Data publikacji 2020-07-10
Data składania ofert 15/01/2021, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 093000002 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
093300001 Energia słoneczna
093320005 Instalacje słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
440000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
442000002 Wyroby konstrukcyjne
442100005 Konstrukcje i części konstrukcji
442120009 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
442125004 Kątowniki i profile
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452622106 Fundamentowanie
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452511002 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452322200 Roboty budowlane w zakresie podstacji
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713340008 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713260009 Dodatkowe usługi budowlane
713231009 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
713210004 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
713141003 Usługi elektryczne
713134504 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
713134308 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer przetargu 2915991