Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z podziałem na dwie części

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z podziałem na dwie części
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454430004 Roboty elewacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453210003 Izolacja cieplna
452625226 Roboty murarskie
452360000 Wyrównywanie terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2910949