Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
452211113 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 2910947