Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Kopernika – Trzech Krzyży

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Kopernika – Trzech Krzyży
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452324202 Roboty w zakresie ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452311130 Poziomowanie rurociągów
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2910930