Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabryczna 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabryczna 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454540004 Roboty restrukturyzacyjne
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2910929