Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211311 Instalowanie drzwi
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
452625006 Roboty murarskie i murowe
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2910924