Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS-2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej - etap 1

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS-2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej - etap 1
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2910915