„Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej (XRF) z oprzyrządowaniem i szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej”.

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej (XRF) z oprzyrządowaniem i szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej”.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 385000000 Aparatura kontrolna i badawcza
Numer wyniku 2910914