Wykonanie wymiennikowni centralnego ogrzewania oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul Sobieskiego 3.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie wymiennikowni centralnego ogrzewania oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul Sobieskiego 3.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2910913