Dostawa wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście w nowoczesny, certyfikowany sprzęt ochrony osobistej

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście w nowoczesny, certyfikowany sprzęt ochrony osobistej
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 351100008 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
351134003 Odzież ochronna i zabezpieczająca
Numer wyniku 2910889