Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3

Meble, wyposażenie gospodarstwa domowego, środki czystości, wyroby włókiennicze

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 397172003 Urządzenia klimatyzacyjne
425100004 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące
445311002 Wkręty do drewna
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Numer wyniku 2910869