Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała – Brutus

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 109104E na odcinku Glina Mała – Brutus
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2910839