Roboty budowlane pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III” wykonywane w zakresie Projektu pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III” wykonywane w zakresie Projektu pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej –etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2910833