Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów oświatowych

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze w ramach zadania pn.Termomodernizacja obiektów oświatowych
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2910825