Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów jednorazowych i zużywalnych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Meble, wyposażenie gospodarstwa domowego, środki czystości, wyroby włókiennicze

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów jednorazowych i zużywalnych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 031163000 Produkty z lateksu
184243000 Rękawice jednorazowe
195200007 Produkty z tworzyw sztucznych
240000004 Produkty chemiczne
249500008 Specjalistyczne produkty chemiczne
337930005 Laboratoryjne wyroby szklane
337510009 Chusteczki jednorazowe
331413209 Igły medyczne
331413106 Strzykawki
343125002 Uszczelki
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
385000000 Aparatura kontrolna i badawcza
385190006 Różne kompozycje do mikroskopów
384370007 Pipety i akcesoria laboratoryjne
384371008 Pipety
384371204 Stojaki na pipety
384371101 Końcówki pipet
384322004 Chromatografy
384322107 Chromatografy gazowe
425143108 Filtry powietrza
446191003 Pudełka
Numer wyniku 2910818