Modernizacja strefy wejściowej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja strefy wejściowej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454310007 Kładzenie płytek
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
452625109 Roboty kamieniarskie
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2910810