Zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie – działka nr 21/5 obręb 1030

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie – działka nr 21/5 obręb 1030
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451113001 Roboty rozbiórkowe
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2910808