Wykoszenie mechowiska i usunięcie samosiewów drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykoszenie mechowiska i usunięcie samosiewów drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 773140004 Usługi utrzymania gruntów
773120000 Usługi usuwania chwastów
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 2910801