„Rozbudowa przedszkola w lokalnym centrum aktywności wiejskiej w Szczepanowie – Etap II (cz. 2)”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rozbudowa przedszkola w lokalnym centrum aktywności wiejskiej w Szczepanowie – Etap II (cz. 2)”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421101 Malowanie budynków
454100004 Tynkowanie
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2910794