Opracowanie dokumentacji technicznej renowacji, przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego w Gołdapi

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji technicznej renowacji, przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego w Gołdapi
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 2910789