Przetarg nieograniczony na „Bezinwazyjną naprawę pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi” - Etap II

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przetarg nieograniczony na „Bezinwazyjną naprawę pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi” - Etap II
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Numer wyniku 2910784