Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453210003 Izolacja cieplna
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452625006 Roboty murarskie i murowe
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
511121001 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712510002 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 2910767