Dostawa materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Ośrodka Dydaktyczno – Sportowego AWF w Pięknej Górze k/Giżycka (materiały budowlane, ślusarskie, hydrauliczne i elektryczne)

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Ośrodka Dydaktyczno – Sportowego AWF w Pięknej Górze k/Giżycka (materiały budowlane, ślusarskie, hydrauliczne i elektryczne)
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 315000001 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
445200001 Zamki, klucze i zawiasy
444110004 Wyroby sanitarne
441110001 Materiały budowlane
Numer wyniku 2910758