Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś (Mała Strona), Gmina Brzozów

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś (Mała Strona), Gmina Brzozów
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2910740