Dostawa i montaż wind osobowych w budynku Łącznik dla DS "Zaścianek" i DS. "Pryzma" przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Dostawa i montaż wind osobowych w budynku Łącznik dla DS "Zaścianek" i DS. "Pryzma" przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2910738