„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – etap II”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – etap II”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453170002 Inne instalacje elektryczne
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2910720