Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452420005 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 2910717