Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2020.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2020.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
451123307 Rekultywacja terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2910714