ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUŚLIN

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KUŚLIN
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905140003 Usługi recyklingu odpadów
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905112004 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Numer wyniku 2910710