„Dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż." Wykonanie Decyzji nr 10/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie"

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż." Wykonanie Decyzji nr 10/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie"
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-07-07
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454310007 Kładzenie płytek
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
Numer wyniku 2910709